Video: Phong tục tắm nước đá dịp đầu năm ở Nhật Bản

Theo truyền thống, cứ vào dịp đầu năm mới, người dân Nhật Bản sẽ cùng nhau tắm nước đá để thanh lọc tâm hồn và năm nay họ còn cầu nguyện cho dịch COVID-19 kết thúc.

Nguồn: vtc14

NativeAd from Google